VI HAR LAGT NED DRIFTEN PÅ MIDSKOGEN GÅRD OG FLYTTET TIL TROMS

FORTSETTER MED HEST OG HØNS DER.

 

 

 

Fjørfe - livdyrsalg

På Midtskogen Gård driver vi oppdrett og salg av:
HØNS  DVERGHØNS

HØNS:

( Klikk på rasenavnene for bilder / beskrivelser )
Rhode Island, rød -  Plymouth Rocks, svart/hvit tverrstripet -  Svart Minorka -  Jærhøns -  Lys Sussex -  Brune Italienere -  Hvite Italienere

”Gamle” hønseraser skiller seg fra ”moderne” masseproduksjonshøns på flere måter:

 • Instinktene for sosial atferd er intakte, du slipper kannibalisme og høy aggressivitet i flokken
 • Eggproduksjonsevnen hos ”gamle” raser ligger litt under hybridrasenes, men til gjengjeld har de full produksjon til de er 3 – 4 år gamle, mot hybridrasenes 1 – 2 år
 • Høns av rasene nevnt over er staselige å se på, lar seg lettere temme, er behagelige å ha med å gjøre og egner seg bedre til å ha frittgående

DVERGHØNS:

( Klikk på rasenavnet for beskrivelse )
Dverghøns

SYKDOMSKONTROLL

Vi har en lukket og sykdomsfri besetning.

Vi arbeider med rugeegg direkte fra Statens Genbank for ”gamle” hønseraser, der det er løpende veterinærkontroll av produksjonsbesetningen.

Rugeegg av øvrige arter tas kun fra egen , lukket besetning, og ruging – klekking – oppfòring av kyllinger foregår kun på gården, i  egne produksjonsrom  med adgangsforbud for besøkende.

Utleverte dyr tas aldri inn igjen, du kan derfor aldri få byttet dyr du har kjøpt fra oss.

VALG AV RASER

Les igjennom utlagt info om de ulike rasene /fjørfeartene, tenk igjennom og diskuter dere fram til hvilke arter / raser som er mest aktuelle for deg og dine.  OBS! OBS! Av de 2 rasene RIR og LYS SUSSEX leverer vi kun USORTERTE dyr, se prisliste i forhold til aldersalternativer nedenfor !!


ALDERSALTERNATIVER OG PRISER

Ruge-egg selges! God genspredning og befruktningsprosent!

Ruge-egg selges av alle våre raser

Obs!! Ruge-egg må hentes, kan ikke sendes fordi fosteranleggene blir ødelagt i offentlig transport/posten.

Skånsom kjøring i egen bil går fint!

Priser på ruge-egg:
01-20 egg: Kr 20/egg
fra 21 til 60 egg: Kr 15/egg
fra 61 egg: Kr 10/egg

 

DVERGHØNS:
Alders- og prisoppdateringer:

Usorterte kyllinger: Kr. 60.- pr.stk.
Kjønnssorterte kyllinger 6 uker: Kr. 125.- pr.stk.
Ungdyr 8 uker Kr. 140.- pr.stk.
Ungdyr 10 uker Kr. 160,- pr. stk
Ungdyr 12 uker Kr. 225,- pr. stk
Eldre en 12 uker Kr. 250,- pr. stk

HØNS:
OBS! OBS! Av de 2 rasene RIR og LYS SUSSEX leverer vi kun USORTERTE dyr, se prisliste i forhold til aldersalternativer nedenfor !!

Daggamle kyllinger er det billigste alternativet, men også det som setter størst krav til kunnskaper og erfaring hos deg som kunde:
 • Daggamle kyllinger må hentes
 • Hentedato må bestilles i god tid slik at det klaffer med klekkedato
 • De er usorterte m.h.t. kjønn
 • Du MÅ ha: Eget rom eller egen kasse / bur som holder tilstrekkelig temperatur, riktig fòr og riktig underlag
 • Du MÅ vite hva du gjør og hvordan du gjør det…….
PRIS:    Kr. 60 pr. kylling
 
3 uker gamle kyllinger, usorterte, er litt dyrere, men du får tidligere verpestart . Kyllingene har fått litt større kroppsmasse og tåler litt mer, og potensiell tapsprosent er mye mindre.
 • 3 uker gamle kyllinger må fremdeles ha varmelampe / egen kasse i flere uker framover, og er avhengige av riktig fòr.
PRIS: Kr. 75 pr. kylling
 
6 uker gamle kyllinger KJØNNSSORTERTE
Verpestart inntrer mellom 4 og 7 måneder, avhengig av rase, årstid og varme / lysforhold i oppholdsrom.
 • 5 – 7 uker gamle kyllinger må ikke settes inn til voksne dyr før de er ca. 12 -16 uker. De skal ha avgrenset oppholdsrom eller kasse med døgntemperatur over +18 grader C.
PRIS:   Kr. 140 pr. kylling
PRIS Kr 90 pr kylling USORTERTE RIR OG LYS SUSSEX
 
8 uker gamle kyllinger  KJØNNSSORTERTE
Verpestart inntrer mellom 4 og 7 måneder, avhengig av rase, årstid og varme / lysforhold i oppholdsrom.
 • 8 – 10 uker gamle kyllinger må ikke settes inn til voksne dyr før de er
  ca. 12 -16 uker. De skal ha avgrenset oppholdsrom eller kasse med
  døgntemperatur over +14 grader C.

  PRIS: Kr. 160 pr. kylling
  PRIS Kr 110 pr kylling USORTERTE RIR OG LYS SUSSEX
10 uker gamle kyllinger

KJØNNSSORTERTE
Verpestart inntrer mellom 4 og 7 måneder, avhengig av rase, årstid og varme / lysforhold i oppholdsrom.

 • 10 uker gamle kyllinger må ikke settes inn til voksne dyr før de er ca. 12 -16 uker. De skal ha avgrenset oppholdsrom eller kasse med døgntemperatur over +14 grader C.

  PRIS: Kr. 200 pr. kylling
  PRIS Kr 140 pr kylling USORTERTE RIR OG LYS SUSSEX

 

 

Unghøner / Unghaner:  På 12 uker standard selges unghøner / unghaner.
 • Verpestart normalt fra 16 - 24 uker, forutsatt tilstrekkelig lys og varme.
 • Bestill i meget god tid, disse er det rift om………..
PRIS:   Kr. 225 pr. dyr
PRIS Kr 160 pr ungdyr USORTERTE RIR OG LYS SUSSEX
 

Salgsperiode

Vi selger dyr i perioden februar - september.

Bestill i tide, - vi har stor pågang!!

Vi baserer produksjonen på at folk henter selv, men kopler selvsagt privat henting om vi vet om noen til ulike deler av landet. Til Nord – Norge har vi imidlertid en fast leveringstur pr. år, og det er ca. 10.juni.

Vi kjører nord til Bardufoss i Troms.

Fraktgebyr når vi kjører:  Kr. 475 pr. levering.

Gården vår ligger veldig sentralt til, transportmessig, rett ved riksvei 3, hovedåre mellom Oslo – Trondheim,  5 km fra Elverum sentrum. Her er en stor rasteplass der vogntog med letthet kan kjøre inn og ut uten å måtte snu,   fra begge kjøreretninger.  Så klarer du å få en avtale privat med en vogntogsjåfør om å ta med kyllinger / ungdyr til deg, vil det være en fin løsning. Kyllinger må ha romtemperatur under transport.

Ellers kan du kanskje få noen til / fra ferietur forbi oss til å ta med til deg ?

Frakt med offentlig transportmidler er blitt praktisk umuliggjort fra myndighetene, og flyfrakt er så dyrt at det i de fleste tilfeller vil være uaktuelt, frakten koster oftest mye mer enn kyllingene……..


INFORMASJONSHEFTER OM FJØRFEHOLD TIL SALGS.

STELL, FÒRING OG KRAV TIL MILJØ

Er du nybegynner eller uerfaren eller usikker på fjørfehold, er det veldig viktig at du skaffer deg nødvendige kunnskaper FØR du anskaffer dyr………!!

Fugler er små dyr i utgangspunktet, og kyllinger er veldig små . Dess mindre kroppsmasse, dess mindre feilmargin har du……. Du kan feilernære ei ku i ganske lang tid uten at den dør, og du kan som regel også få rettet opp feilen , men gjør du selv små feil med bitte små kyllinger, så dør de for deg før du får sukk for deg, eller de får misdannelser som ikke seinere lar seg rette !

Det er vanskelig å få tak i praktisk litteratur om hobbyfjørfehold, derfor har vi utarbeidet små, enkle hefter om de ulike fjørfeartene. Her får du svar på de aller fleste og de viktigste spørsmålene om hva som kreves for å holde hobbyfjørfe eller mindre produksjonsbesetninger med frittgående drift.

Heftene omhandler :

·        Krav til oppholdsrom både ute og inne: -Nødvendig plass – lys –varme – innredning - ventilasjon

·        Spesielle krav for små og større kyllinger

·        Fòr og vann

·        Renhold

·        Verping

·        Kjønnsliv

·        Innavl – fornying av avlsdyr

·        Naturlig ruging og stell av mor og avkom

·        Ruging i maskin og oppfostring av kyllinger

·        Kjønnsbestemming

·        Avvik fra normal atferd

·        Symptomer på feilernæring, symptomer på mangler ved varme, lys, renhold, innredning

·        Kort om de vanligste og de farligste fjørfesykdommene

·        Forholdsregler for hvordan du unngår fjørfesykdom i DIN besetning

·        Når bør du kontakte veterinær – hva kan veterinæren hjelpe deg med , - og hva kan hun/han IKKE hjelpe deg med

·        Stell av svake, skadete og syke dyr

·        Avliving

·        Slakting til eget bruk

·        Noen oppskrifter på fjørferetter

Heftene heter: 

 1. HØNS (omhandler både høns og dverghøns)
 2. AND OG GÅS
 3. KALKUN

Velg det eller de heftene som interesserer deg mest

Prisen er kr. 250 pr. stk. pluss porto, og sendes på bestilling:


Booking / info:

Midtskogen Gård
Besøksadresse: Hamarveien 519, 2411 Elverum
Postadresse: Postboks 1337, 2405 Elverum

Telefon: ( +47 ) 909 58 131
E - mail:
eva-av@online.no