INFO fra Eva Avkjern, eier av domenet
www.midtskogen.no :


* MIDTSKOGEN GÅRD er solgt og ingen
av våre tidligere aktiviteter drives
lenger av ny eier.


 

* Vi har flyttet til
UTHUSLIA

i HERNES

Besøksadresse: UTHUSLIAVEGEN 59,
2410 HERNES
Postadresse: Postboks 1337,
2405 Elverum


 

* Her driver vi nå kun HESTESENTER.

* Vi treffes på kontaktinfo:

EVA AVKJERN: Tlf: 90958131

E-post: eva-av@online.no

KARL ESPENES: Tlf: 99458425